Sätt eller sett – Vad är rätt?

Sätt eller sett är två ord som uttalas på samma sätt men har olika betydelser. Här är några tips på hur du kan skilja på dem i text:

  • Betydelse: Först och främst är det viktigt att förstå deras olika betydelser. “Sett” är verbet för att se eller observera något med ögonen, medan “sätt” är substantivet för ett sätt, en metod eller en teknik för att göra något.
  • Kontext: Tänk på kontexten för att förstå vilket ord som är lämpligt att använda. Om du pratar om att se eller observera något, är det sannolikt att “sett” är rätt ord att använda. Om du däremot pratar om en metod eller teknik för att göra något, är det bättre att använda “sätt”.
  • Grammatik: Titta på ordets grammatiska funktion i meningen. “Sett” används som en del av ett verb, medan “sätt” används som ett substantiv. 

Till exempel: “Jag har sett den nya filmen” (verb) jämfört med “Det här är ett effektivt sätt att lära sig nya ord” (substantiv).
Till exempel: “Har du sett det nya Nordiska casino utan licens?” (verb) jämfört med “Kan du sätta igång datorn?”(substantiv). 

Fråga dig själv om det är ett tillvägagångssätt som du skriver om eller om det är något man observerar innan du använder ”sätt” eller ”sett”

I stort sätt eller i stort sett

”I stort sett” är ett uttryck flera av oss använder dagligen och stavas precis som vi gjorde nu i början av denna mening.

Det stavas alltså alltid ”i stort sett” och aldrig ”i stort sätt”.

Eftersom uttrycket, ”i stort sett”, handlar om att observera något använder vi ”sett” istället för ”sätt”.

Exempel: ”På hemsidan räknaordonline.se kan man räkna antalet ord i sina texter, det är i stort sett det enda den gör.”

(Här kan du lära dig skillnaden på ”enda eller ända”)

I exemplet får vi reda på att räknaordonline.se räknar antalet ord i insatta texter och att det är i stort sett allt den gör. Det är alltså en övergripande observation av hemsidans syfte.

Tillvägagångssätt eller tillvägagångssett

I det här fallet kan man nästan se med vilken som är den rätt stavade varianten med ryggraden.

Man stavar det alltså: Tillvägagångssätt

Första delen av ordet; ”tillvägagång”, säger hur vi ska göra något. Ungefär hur vi ska gå på vägen till färdigställande; ”Till väga gång”. 

I det här fallet handlar det alltså inte om att ”se” något utan om en metod eller teknik att genomföra något. Därför använder man ”sätt” när man skriver ordet ”tillvägagångssätt”.