Enda eller ända – Vad är rätt?

Om du ska använda enda eller ända beror helt på vad det är du vill säga med din text. En enkel tumregel är att tänka på antalet ”en” när man använder ”enda”.

Exempel:

  1. Det är det enda jag vet.
  2. Här är den enda guldklimpen av silver.
  3. Det enda sättet att stava ända är med ä.

Den sista meningen ovan tydliggör ganska bra vad skillnaden mellan enda och ända.

Ända handlar om begränsning

Vi använder ä i ordet ända när vi skriver om avslut, begränsningar och bakdelar med mera.

Exempel: 

  1. Jag har ont om min ända
  2. Bollen ligger ända därborta
  3. Vår vänskap har kommit till ända

Som vi ser i exemplen ovan att använder vi ända med ä när det anger en plats eller avslut istället för ett antal, som med ordet enda.