Neråt eller nedåt – Vad är rätt?

Neråt eller nedåt, ner eller ned: vad är rätt? 

I det här fallet fungera båda stavningarna alldeles utmärkt.

Båda varianterna kommer från ordet neder och numera anses varianten med ”-d”, det vill säga ned/nedåt som mer formell och skriftspråklig än ner/neråt. Oavsett detta kan alltså båda stavningarna användas.

Exempel: Gå ner / gå ned; lägga ner / lägga ned; brinna ner / brinna ned

När endast ned är rätt och inte ner – Sammansättningar

Både neråt och nedåt fungerar fint i skrift, men ibland är fungerar det endast med ned-versionen. Det är i sammansättningar.

Exempel på sammansättningar där ned måste användas är:

Nedstämd, nedvärderad, nedbruten.